Polityka prywatności

Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony internetowej i za zainteresowanie okazane naszej firmie.

Ochrona danych osobowych użytkownika jest dla nas niezwykle ważna i chcemy, aby odwiedzając nasze strony internetowe, każdy czuł się bezpiecznie. W tym miejscu objaśniamy, jakie informacje zbieramy podczas odwiedzin naszej strony internetowej i w jaki sposób są one wykorzystywane.

Nazwa i adres operatora strony internetowej jako podmiotu odpowiedzialnego

Podmiotem odpowiedzialnym w rozumieniu Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (RODO) jest:

PERKEO-WERK GMBH + CO. KG
Talweg 5
DE-71701 Schwieberdingen

Prezes Zarządu: Yassine Hönes

Tel.: +49 (0) 7150-3 50 43-0
Faks: +49 (0) 7150- 3 50 43- 40
Mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Partnerem do kontaktów w sprawie ochrony danych osobowych jest: Yassine Hönes
Dane kontaktowe są następujące: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Gromadzenie i przechowywanie danych osobowych oraz rodzaj i cel ich wykorzystania

W momencie, gdy użytkownik wchodzi na naszą stronę internetową, do naszego serwera internetowego automatycznie przesyłane są przez przeglądarkę używaną na urządzeniu końcowym użytkownika, określone informacje. Informacje te są tymczasowo zapisywane w tzw. pliku dziennika. Niżej wymienione informacje gromadzone są bez udziału użytkownika i przechowywane są aż do czasu automatycznego ich usunięcia:

 • adres IP i nazwa domeny (jeśli można ją ustalić) komputera żądającego informacji,
 • data i godzina uzyskania dostępu oraz liczba zdarzeń uzyskania dostępu,
 • czas trwania sesji,
 • nazwa oraz adres URL wywołanego pliku,
 • strona internetowa, z której uzyskano dostęp (adres URL strony odsyłającej),
 • wykorzystywana przeglądarka oraz, w stosownych przypadkach, system operacyjny komputera użytkownika, a także nazwa dostawcy usług dostępowych.

Wyżej wymienione dane są przez nas przetwarzane w następujących celach:

 • do zapewnienia bezproblemowego nawiązania połączenia ze stroną internetową,
 • do oceny bezpieczeństwa i stabilności systemu oraz
 • do innych celów administracyjnych.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f rozporządzenia RODO. Nasz uzasadniony interes wynika z wymienionych powyżej celów gromadzenia danych osobowych. W żadnym wypadku nie wykorzystujemy zebranych danych do wyciągania wniosków na temat osoby użytkownika.

Zbieranie tych danych osobowych nie jest łączone z innymi źródłami danych.

Tymczasowe przechowywanie adresu IP przez system jest niezbędne, aby umożliwić dostarczenie zawartości strony internetowej do komputera użytkownika. W tym celu adres IP użytkownika musi być przechowywany przez czas trwania sesji.

W momencie, gdy tylko dane osobowe przestają być niezbędne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane, są one usuwane. W przypadku gromadzenia danych osobowych w celu udostępniania strony internetowej, ma to miejsce wówczas, gdy odnośna sesja zostaje zakończona. W przypadku zapisania danych osobowych w plikach dziennika, następuje to najpóźniej po upływie ośmiu tygodni. Wychodzącego poza ten zakres zapisu danych osobowych ani ich łączenia z innymi danymi, nie stosuje się.

Gromadzenie danych osobowych w celu udostępnienia strony internetowej oraz przechowywanie ich w plikach dziennika jest niezbędnie potrzebne w celu umożliwienia działania strony internetowej. Nie ma zatem możliwości wniesienia sprzeciwu ze strony użytkownika.

Pliki cookie

Nasze strony internetowe wykorzystują pliki „cookie”. Dane osobowe są przy tym zapisywane lokalnie w pamięci podręcznej przeglądarki, która pozostaje i może być odczytywana nawet po zamknięciu okna przeglądarki lub po zakończeniu działania programu – jeżeli nie będzie to powodować skasowania pamięci podręcznej i o ile nie będą to sesyjne pliki cookie. Pliki cookie są małymi plikami tekstowymi i nie wyrządzają żadnych szkód w urządzeniu końcowym użytkownika. Są one przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika w czasie trwania sesji tymczasowo (sesyjne pliki cookie) lub trwale (trwałe pliki cookie). Sesyjne pliki cookie są  usuwane w sposób automatyczny po zakończeniu odwiedzin strony internetowej przez użytkownika. Trwałe pliki cookie są przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez niego samego lub do chwili ich automatycznego usunięcia przez przeglądarkę internetową.

Pliki cookie pełnią różne funkcje. Wiele plików cookie jest niezbędnych z technicznego punktu widzenia, ponieważ bez nich niektóre funkcje strony internetowej nie mogłyby działać (np. funkcja koszyka na zakupy lub wyświetlanie filmów wideo). Inne pliki cookie są wykorzystywane do oceny zachowań użytkowników lub do wyświetlania reklam.

O ile nie podano innej podstawy prawnej, pliki cookie, które są niezbędne do prowadzenia procesu komunikacji elektronicznej (niezbędne pliki cookie) lub w celu udostępnienia określonych funkcji wymaganych przez użytkownika (funkcjonalne pliki cookie, np. obsługujące funkcję koszyka zakupowego) lub służące do optymalizacji strony internetowej (np. pliki cookie służące do pomiaru oglądalności strony internetowej) są przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w zapisywaniu plików cookie w celu zapewnienia bezbłędnego oraz zoptymalizowanego pod względem technicznym udostępniania swoich usług. Jeżeli zwrócono się o zgodę na zapisywanie plików cookie, przechowywanie przedmiotowych plików odbywa się wyłącznie na podstawie tej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia RODO); zgodę taką można w dowolnym momencie cofnąć. Użytkownik może ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, że będzie on informowany o ustawieniu plików cookie i może on zezwalać na zapisywanie plików cookie tylko w pojedynczych przypadkach, wykluczać akceptację plików cookie w określonych przypadkach lub w sposób generalny oraz uaktywniać automatyczne usuwanie plików cookie przy zamknięciu przeglądarki. W przypadku dezaktywacji plików cookie, zdolność funkcjonalna tej strony internetowej może być ograniczona. Jeżeli pliki cookie są wykorzystywane przez firmy trzecie lub do celów analitycznych, będziemy użytkowników informować o tym osobno w ramach niniejszej polityki prywatności i w razie potrzeby poprosimy ich o zgodę.

Na naszej stronie internetowej wykorzystywane są następujące pliki cookie:

Pliki cookie stron trzecich

Są to pliki cookie, które są umieszczane bezpośrednio na serwerze strony internetowej i za które odpowiada firma wymieniona w powyższej polityce prywatności.

Nazwa

Opis

Okres przechowywania

Kategoria


reDimCookieHint

Status, wskazujący, czy korzystanie z plików cookie jest prawidłowe, czy nie

Wartość: 1

365 dni

Funkcjonalne pliki cookie


343684c6d96338beac30b0d99d2cfb3c

Standard Joomla 

Wartość: e5ca8903cd01a91cf7fa361a42f8e33c

Sesja

Funkcjonalne pliki cookie

Formularz kontaktowy

Przesyłając informacje poprzez naciśnięcie przycisku „Wyślij” w formularzu kontaktowym, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie oraz przechowywanie informacji podanych w  tym formularzu, w szczególności danych osobowych, w celu przekazania ich dalej zgodnie z życzeniem użytkownika. Po zaprzestaniu zgodnego z przeznaczeniem wykorzystywania tych danych, zostaną one przez nas usunięte. Dane będą przesyłane wyłącznie do wymienionego w odpowiednim formularzu kontaktowym adresata, który został również na mocy umowy zobowiązany do przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych. Dane osobowe nie będą przekazywane stronom trzecim. Przetwarzanie danych osobowych, wprowadzonych do formularza kontaktowego odbywa się zatem wyłącznie na podstawie wyrażonej przez użytkownika zgody (art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia RODO), którą wysyłając formularz, Państwo wyrażają. Zgodę tę można w każdej chwili odwołać ze skutkiem na przyszłość. W tym celu wystarczy nieformalne powiadomienie nas za pomocą wiadomości mailowej. Odwołanie nie ma wpływu na legalność operacji przetwarzania danych dokonanych do chwili odwołania zgody.

Media społecznościowe i wtyczki funkcyjne

Czcionki Google Fonts

Niniejsza strona internetowa korzysta z Google Fonts, usługi osadzania czcionek internetowych z hostingiem zapewnianym przez Google Inc. („Google”). Dostawcą usług jest firma Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlandia.

Firma Google wskazuje, że nie tworzy plików cookie ani nie dokonuje ich powiązań z żadnymi danymi logowania do serwisów Google. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w rozszerzaniu swojej oferty internetowej poprzez dodawanie czcionek o atrakcyjnym kroju oraz w korzystaniu z sieci dostarczania zawartości (CDN, Content Delivery Network) w celu wydłużenia czasu ładowania, zwłaszcza wówczas, jeżeli usługa nie przetwarza żadnych innych danych osobowych (poza adresem IP) podmiotu danych.

Więcej informacji na temat czcionek Google oraz polityki prywatności firmy Google można znaleźć za pomocą następującego łącza: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

Prawa podmiotu danych

Użytkownik ma prawo, aby:

 • na mocy art. 15 rozporządzenia RODO zażądać informacji nt. przetwarzanych przez nas swoich danych osobowych. W szczególności użytkownik może żądać informacji nt. celów przetwarzania danych osobowych, ich kategorii, a także kategorii odbiorców, którym dane osobowe użytkownika zostały lub zostaną ujawnione, planowanego okresu przechowywania danych osobowych, istnienia prawa do ich sprostowania, usunięcia, ograniczeń w ich przetwarzaniu lub wniesienia sprzeciwu co do ich przetwarzania, istnienia prawa do złożenia skargi, pochodzenia danych osobowych użytkownika, jeżeli dane te nie zostały przez nas zebrane, a także na temat istnienia zautomatyzowanego systemu podejmowania decyzji, włącznie z profilowaniem oraz, w stosownych przypadkach, przekonujących informacji o jego szczegółach;
 • na mocy art. 16 rozporządzenia RODO, zażądać natychmiastowej korekty przechowywanych przez nas nieprawidłowych lub niekompletnych danych osobowych;
 • na mocy art. 17 rozporządzenia RODO, zażądać usunięcia przechowywanych przez nas danych osobowych, chyba że takie przetwarzanie jest niezbędne do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi oraz zawiera informacje służące do wywiązania się z obowiązku prawnego, ze względu na interes publiczny lub w celu dochodzenia lub wykonania roszczeń prawnych lub obrony przed takimi roszczeniami;
 • na mocy art. 18 rozporządzenia RODO, zażądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych, o ile: użytkownik kwestionuje prawidłowość danych, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a użytkownik sprzeciwia się ich usunięciu, podczas gdy my już tych danych osobowych nie potrzebujemy, lecz są one użytkownikowi potrzebne do dochodzenia lub wykonania roszczeń prawnych lub obrony przed takowymi roszczeniami lub wniósł on sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na mocy art. 21 rozporządzenia RODO;
 • na mocy art. 20 rozporządzenia RODO otrzymać dane osobowe, które nam udostępnił w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie lub zażądać przekazania ich innemu podmiotowi odpowiedzialnemu;
 • na mocy art. art. 7 ust. 3 rozporządzenia RODO w dowolnym momencie cofnąć udzieloną uprzednio zgodę. Ma to taki skutek, że w przyszłości nie będziemy mogli kontynuować przetwarzania danych osobowych, które opierało się na tej zgodzie, oraz
 • na mocy art. art. 77 rozporządzenia RODO złożyć skargę do organu nadzorującego. Z reguły w tym celu można skontaktować się z organem nadzorującym właściwym dla miejsca zamieszkania lub miejsca pracy użytkownika albo z siedzibą naszej firmy. W naszym przypadku jest to:

Pełnomocnik Krajowy ds. Ochrony Danych Osobowych i Wolności Informacji kraju związkowego Badenii-Wirtembergii, https://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de.

Prawo do sprzeciwu

Jeżeli dane osobowe użytkownika przetwarzane są w oparciu o uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f rozporządzenia RODO, użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych zgodnie z art. 21 RODO, o ile istnieją ku temu podstawy wynikające z jego sytuacji szczególnej lub sprzeciw jest skierowany przeciwko reklamie bezpośredniej. W tym ostatnim przypadku użytkownikowi przysługuje ogólne prawo do sprzeciwu, które jest przez nas realizowane bez wskazywania sytuacji szczególnej.

Aby skorzystać z prawa do cofnięcia zgody lub wniesienia sprzeciwu, wystarczy wysłać do nas wiadomość, korzystając z podanych powyżej danych kontaktowych.

Bezpieczeństwo danych

Podczas odwiedzin strony internetowej stosujemy procedurę SSL (Secure Socket Layer), w połączeniu z każdorazowo najwyższym poziomem szyfrowania obsługiwanym przez przeglądarkę użytkownika. Z reguły jest to szyfrowanie 256-bitowe. W przypadku, gdy przeglądarka użytkownika nie obsługuje szyfrowania 256-bitowego, zamiast tego korzystamy technologii 128-bitowej w wersji 3. To, czy dana strona naszej witryny jest przesyłana w formie zaszyfrowanej, można poznać po wyświetlanym w dolnym pasku statusu swojej przeglądarki symbolu klucza lub kłódki.

Aby chronić dane użytkowników przed przypadkową lub celową manipulacją, częściową lub całkowitą ich utratą, zniszczeniem lub nieuprawnionym dostępem do nich osób trzecich, stosujemy także odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa. Nasze środki bezpieczeństwa są w miarę postępu technologicznego, stale udoskonalane.

Aktualność niniejszej polityki prywatności i jej nowelizacje

W związku z dalszym rozwojem naszej strony internetowej i zamieszczanych na niej ofert lub w związku ze zmianą wymogów prawnych lub urzędowych, może zaistnieć konieczność znowelizowania niniejszej polityki prywatności. Dlatego też podczas odwiedzania naszej strony internetowej prosimy o regularne sprawdzanie polityki prywatności.

Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od 14.12.2023.

Z plików cookie korzystamy, aby móc optymalnie kształtować naszą stronę internetową pod kątem potrzeb użytkowników oraz umożliwić jej bieżące udoskonalanie. Aby zapewnić bezproblemowe działanie naszej witryny podczas jej odwiedzania, są nam niezbędnie potrzebne techniczne i funkcjonalne pliki cookie. Więcej informacji na temat plików cookie można znaleźć w treści naszej polityki prywatności. Użytkownik może w każdej chwili – nawet w czasie późniejszym – zdecydować, na które pliki cookie wyraża zgodę, a na które nie (więcej na ten temat w naszej polityce prywatności).